Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Điều kiện để đăng ký việc nhận cha, mẹ, con là gì"

Trả lời câu hỏi: Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con:

 Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Ảnh minh họa (internet)

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời:

Theo Điều 32 Nghị định số 158/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc đăng ký nhận cha, mẹ, con phải đáp ứng những điều kiện như sau:

1. Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Mục này được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.

 2. Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp.

 

 

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: