Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì thưa luật sư?

Trả lời câu hỏi: Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân


Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân


Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Về ưu điểm:

- Do chỉ có một cá nhân làm chủ nên chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động hoàn toàn trong việc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân ít bị ràng buộc bởi quy định pháp luật do chế độ trách nhiệm vô hạn như một sự đảm bảo cho đối tác kinh doanh cũng như các tổ chức tín dụng hợp tác với doanh nghiệp rồi.

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân đơn giản, gọn nhẹ.

- Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo ra sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng của doanh nghiệp tư nhân, thu hút hợp tác kinh doanh.

Về nhược điểm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân luôn có tính rủi ro cao do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình trước mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Cho dù có thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Tìm hiểu thêm về Luật doanh nghiệp 

Bài viết liên quan http://tuvan.doisongphapluat.com/hoi-dap-phap-luat/thu-tuc-hanh-chinh/ho-so-dang-ky-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-tu-nhan-d3697.html

 

Nguồn: vinalaf.com.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: