Cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 1/7/2013

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (2)
  • Chuyên gia trả lời

Hỏi:  Pháp luật quy định như thế nào về cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 1.7.2013? việc giảm trừ gia cảnh được quy định thế nào? (Phương Liên, HN)

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điều 12 nghị định 65/2013/NĐ-CP về mức giảm trừ gia cảnh thì

1. Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108  triệu đồng/năm);

2. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 1.7.2013

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo đó, cách tính thuế thu nhập cá nhân sẽ tính theo công thức tính thuế TNCN của một người tính theo tháng: Thuế phải nộp = (Thu nhập - 9 triệu - (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) x mức thuế suất của bậc thuế

Trong đó mức thuế suất của bậc thuế

Bậc thuế  

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)               

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đánh thuế thu nhập cá nhân tính tổng số lương thu nhập, hay đánh số lương đã được đóng bảo hiểm XH, Y tế, thăt nghiệp.

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: