Thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Cập nhật lần cuối lúc 00:00 ngày 18/11/2010

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền gì trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai?

Trả lời câu hỏi: Thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Công ty Luật Vinabiz xin được trả lời câu hỏi:

Theo quy định tại khoản 1, điều 25 Nghị định số 105/2009/NĐ - CP về xử lý vi phạm hành chính thì chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền như sau:

a) Phạt cảnh cáo

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm có giá trị đến 2.000.000 đồng; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp, thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: